ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

วัน2-13........วันที่2พฤศจิกายน 2552
เดินทางมาฝึกงานที่ กศน. ภาคกลาง
เดินทางถึงเวลา08:15ส่งหนังสือฝึกงานที่อาคารอำนวยการหลังจากนั้นก็ไปรายตัวที่หน่วย
งานเทคโนโลยีการศึกษา
-ได้ทำงานใช้เครื่องคัดลอกCD-DVD
-มาดูหอพัก
-ไหว้หลวงพ่อแดงและเจ้าที่ ไหว้องค์ร.๕
-หาCDบนชั้นCDเพื่อหาข้อมูลที่จะนำมาคัดลอก แล้วเลิกงาน 16:00น.
.........วันที่3พฤศจิกายน 2552
-ได้รับมอบหมายให้ทำการใช้เครื่องคัดลอกCDจำนวน 26แผ่น
-เข้าประชุมกับอาจารย์พี่เลียงเริ่ม 13.30น. เลิกเวลา 15.00น.
.........วันที่4พฤศจิกายน 2552
ได้รับมอบหมายไปอยู่ห้องสมุดถ่ายรูปปกหนังสือแล้วนำรูปหนังสือเข้าฐานข้อมูล
……….วันที่5-6พฤศจิกายน 2552
หาหนังสือมาทำการถ่ายปกหนังสือและนำมาโหลดเข้าคอมแล้ว
ใช้โปรแกรม์photoshแล้วย่อขนาด100x120ซ.ม
แล้วsaveเป็นfile jpeg
นำเข้าฐานข้อมูล กศน.ภาคกลางเข้าฐานข้อมูลห้องสมุดกศน.
ภาคกลางจำนวน200รูปแล้วใส่ในชองรูปปกหนังสือ
เก็บหนังสือใส่ตู้หนังสือชื่อตู้A

…….วันที่9พฤศจิกายน 2552

ได้ถ่ายรูปปกหนังสื่อในห้องสมุดและอับเข้าฐานข้อมูลของ กศน. ภาคกลางจำนวน150ปก

......วันที่10พฤศจิกายน 2552

หนังสือประมาน100ปกหนังสือ

มีที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึ่งมาให้ประเมินการทำงานและซักถามความเป็นอยู่1สัปดาห์ที่มาฝึกงาน

……..วันที่11พฤศจิกายน 2552

ได้ทำงานในห้องสมุดได้ถ่ายปกหนังสือจำนวน400รูปแล้วอับฐานข้อมูล

……..ช่วยอาจารย์เข้าอีเมล์แล้วทำการกอบข้อมูลลงword แล้วปริ้นจำนวน90หน้ากระดาษ

……..วันที่12พฤศจิกายน 2552

วันนี้มาทำงานห้องสมุดถึง 9.00น แล้วไปชวยลุงการตั้งลำโพรงที่ตึกอำนายการมี

งานรับว่าที่ร.ต.()ทิวาพร จูมศรีสิงห์รอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคกลาง

ได้ถ่ายภาพพิธีในงานและได้รวมรับประทานอาหาร

……….ได้กับมาทำงานห้องสมุดถึง16.00

……..วันที่13พฤศจิกายน 2552

ได้ทำงานในห้องสมุดได้ถ่ายปกหนังสือจำนวน400รูปแล้วอับฐานข้อมูล

เลิกงาน16.oo.

วัน16-20

.........วันที่16พฤศจิกายน 2552

วันนี้ไปทำงานที่ห้องวิทยุโดยรายงานตัว8.30.หม่อมหลลวงเฉลิมขวัญ ศรีธวัช

สอบถามว่าเคยจัดรายการบ้างหรือไม่ให้ก็เลือกความรู้ทั่วไปหาข้อมูลที่จะมานำออกอากาศให้มาส่งเวลา 11.00.

นำไปส่งได้เรื่องการประหยัดรังงานในบ้าน

อาจารย์เลยให้ไปขัดย่อมาแล้วมาส่งอิกในวันถัดไป

.............วันที่17พฤศจิกายน 2552

มาส่ง8.45.ส่งต้นฉบับแล้วเลยข้อไปปรับแก้อาจารย์เลยให้ไปมาส่งในเวลา10.00.

แล้วสอบถามแล้วให้อ่านให้ฟังอาจารย์เลยบอกให้ไปอ่านให้ดีแล้วมาอ่านในวันพรุ้งนี้

ยังมอบหมายให้ไปช่วยงานที่อาคารอำนวยการเวลา 13.00 .

............วันที่18พฤศจิกายน 2552

8.30. ถามว่าไปฝึกอ่านมาเป้นอย่างไรบ้างก็ตอบว่าได้ครับรองอ่านดูออกมาเพราะจะมีประชุมเวลา9.00.

และได้เข้าห้องสุมดแล้วฝึกพูดถึง 12.00. ไปรับประท่านอาหารกลับ 13.00.อาจารย์เข้าประชุม 13.30.

ไปหาข้อมูลในห้องสมุดแล้วมาพบกันและอัดเสี่ยงรุ้งนี้กลับห้อพัก 16.00.

...............วันที่19พฤศจิกายน 2552

8.30.ฝึกอ่านบทวิทยุที่เตรีมมาเข้าห้องบันทึกเสียงและบันทึกคนระครั้งแล้วนำมาตัดเสียงอิกครั้งแล้วเกิดไฟฟ้าดับเลยออกจากห้องเวลา10.30.กลับมาเข้าห้องบันทึกเสียงเวลา11.00.หลังจากไฟดับเกิดปันหามีเสียงลบกวนและรองไร่สายดู12.00.ไปรับประทานอาหาร13.00.นำคอมพิวเตอร์มาทำความสะอาดกาดจอและกาดเสียงโดยใช้ยางลบถูลงบนแถบกาดแล้วประกอบและช่วยลุงกาลหาแผ่นเสียงชื่อรักชาติแล้วนำมาบันทึกใหม่แล้วอัดลงแผ่นโดยใช้โบรมแกรม์Startsmart2แผ่นแล้วกลับที่พัก15.40.

.............วันที่20พฤศจิกายน 2552

เริ่มงานเวลา8.30.อาจารย์เก็บของในห้องอบันทึกเสียงและผัดกันบันทึกเสียงและนำมาตัดแต่อาจารย์สอนว่าให้สับผิดและแก้ทำที่ผิดและฟังแล้วตัดทุกครั้งติดทำที่ไม่รู้ออกและดูจากบทที่ผู้อ่านใช้บันทึกเสียงและสอนการนำเพลงเข้าในเนื้อหาที่จะนำเสนอให้ฝึกคนตัดคนหนึ่งไปรับประทานอาหาร12.00.เริ่มงาน 13.00.เข้าห้องไปดูและตัดต่อเสียงแล้วไปดูลุงการถ่ายทำงาน กศน.เพชรบุรีและดูวิธีการถ่ายเทปลงแผ่นCDพิมพ์งาน

วันที่23-27พศจิกายน 2552

.......วันที่23-27 พฤศจิกายน2552

ได้เดินทางไปรวมอบรมครู ศรช. ที่จังหวัดกาญจนบุรี โรงแรมสวนฝนออกเดินทางจาก กศน.ภาคกลางเวลา06.30

ถึงเวลา8.30น ติดตั่งกล้องวีดีโอและรอพิธีเปิดเวลา 9.00.5ถ่ายภาพพิธีต่างเลิกเวลา16.00

.......วันที่27 พฤศจิกายน2552

เริมงานเวลา08.30น ติดตั้งกล้องวีดีโอแล้วเก็บภาพพิธีการกราวติดงานอบรม ครูศรช .เลิกการอบรมเวลา 11.30

รวมรับประทานอาหารเดินทางกลับ 12.30น ถึง กศน. ภาคกลางเวลา 15.30.

วันที่30พฤศจิกายน2552

เริ่มงาน8.30ช่วยงานอาจารย์จัดห้องเก็บของห้องบันทึกเสียง
ฝึกบันทึกเสียง13.00น.ไปช่วยอาจารย์ดูซ่อมคอมพิวเตอร์กลับ16.00น.วันที่16

วันที่16
ห้องวิทยุ

วันที่17

วันที่17

18-19

18-19

วันที19

วันที19

วันที่20

วันที่20
เก็บของห้องบันทึกเสียง